Nieuwsbrieven

Met ingang van 1 december zijn wij gestopt met het verzenden van nieuwsbrieven. Daar de mails al bulkmail werden verstuurd kwamen vele niet door diverse sapamfilters. We heben er voor gekozen alle nieuws via deze site en via onze Facebook Page te verstrekken.

Share