Irolt reünie konserten

Het verschijnen van de LP ‘De Gudrun Sêge’ van Irolt in 1975, bracht heel wat teweeg. Het was de eerste Friestalige ‘folk’-plaat en het inspireerde tientallen mensen om in het Fries te gaan zingen. Irolt stond mede aan de basis van de Tsjoch-beweging. In 1987 gaf de groep, die in totaal 7 LP’s uitbracht, het afscheids-concert in Amicitia in Sneek.

Irolt

Share