Celtic Bands Gallery

Vanaf heden is het mogelijk om uw favoriete foto’s te plaatsen in onze gallery. Hiervoor moet u zich registreren (u ontvangt een bevestiging per mail) en vervolgens kunt u de foto’s uploaden onder bandnaam of divers in categorie UPLOADS. Uw foto’s zullen – onder uw naam – direct voor een ieder zichtbaar zijn.

From now on it is possible to place your favourite photos in our gallery. To do this, you must register (you will receive a confirmation by mail) and then you can upload the photos under band name or divers in category UPLOADS. Your photos will – under your name – directly be visible to each and everyone.

Succes / good luck

Share